Vård och omsorg

Socialnämnden spänner över ett stort ansvarsområde, från små barn till äldre i livets slutskede.

Gemensamt för alla delar är att vi har ett stort ansvar för att på ett bra och respektfullt sätt ge stöd och hjälp som är individuellt anpassad till alla som i någon form är i behov av nämndens insatser.

Den socialdemokratiska modellen innebär att behovet ska styra omfattningen av hjälp. Plånbokens tjocklek, ålder, kön eller ursprung får inte påverka rätten till insats.

I Kumla är vård och omsorg ett prioriterat område.

Nu planeras det för ett nytt vårdboende med demensinriktning, med placering i Prästgårdsskogen. Aktuell forskning ska ligga till grund för utformningen. När det nya boendet är färdigställt ska Solbacka byggas om till ett modernt och ändamålsenligt boende, för de behov om äldre i Kumla har.

Vi ser att personalsituationen ibland kan vara ansträngd och har därför påbörjat ett arbete med att höja grundbemanningen och det har startats på demensavdelningarna samt på nattbemanningen och fler sjuksköterskorna. En närvarande arbetsledning är viktig för att kvalitén i mötet med brukaren ska vara bra och därför har det anställts fler chefer. Arbetet fortsätter och eftersom det till del är ett statligt lagkrav så förutsätter vi att regeringen kommer att tillse att kommunerna får ekonomiska medel.

Ett av våra viktigaste uppdrag är att ge ge fler möjlighet till en meningsfull sysselsättning och då helst ett lönearbete. Det är ett arbete som ska ske i samverkan mellan olika förvaltningar i kommunen, viktiga parter är även Arbetsförmedling, Försäkringskassa. En samverkan för att få fler oavsett ålder ska kunna försörja sig själv.

I familjeenhetens pågår det ett mycket lyckat arbete med att finna hemmalösningar, det istället för att placera barn och ungdomar på institutioner. Och idag prioriteras placeringar av hela Socialnämnden spänner över ett stort ansvarsområde, från små barn till äldre i livets
slutskede. Gemensamt för alla delar är att vi har ett stort ansvar för att på ett bra och
respektfullt sätt ge stöd och hjälp som är individuellt anpassad till alla som i någon
form är i behov av nämndens insatser.
Den socialdemokratiska modellen innebär att behovet ska styra omfattningen av hjälp.
Plånbokens tjocklek, ålder, kön eller ursprung får inte påverka rätten till insats.
I Kumla är vård och omsorg ett prioriterat område. Nu planeras det för ett nytt
vårdboende med demensinriktning, med placering i Prästgårdsskogen . Aktuell
forskning ska ligga till grund för utformningen.
När det nya boendet är färdigställt ska Solbacka byggas om till ett modernt och
ändamålsenligt boende, för de behov som äldre i Kumla har.
Vi ser att personalsituationen ibland kan vara ansträngd och har därför påbörjat ett
arbete med att höja grundbemanningen och det har startats på demensavdelningarna
samt på nattbemanningen och fler sjuksköterskorna.
En närvarande arbetsledning är viktig för att kvalitén i mötet med brukaren ska vara bra
och därför har det anställts fler chefer.
Arbetet fortsätter och eftersom det till del är ett statligt lagkrav så förutsätter vi att
regeringen kommer att tillse att kommunerna får ekonomiska medel.
Ett av våra viktigaste uppdrag är att ge ge fler möjlighet till en meningsfull
sysselsättning och då helst ett lönearbete. Det är ett arbete som ska ske i samverkan
mellan olika förvaltningar i kommunen, viktiga parter är även Arbetsförmedling,
Försäkringskassa. En samverkan för att få fler oavsett ålder ska kunna försörja sig själv.
I familjeenhetens pågår det ett mycket lyckat arbete med att finna hemmalösningar,
det istället för att placera barn och ungdomar på institutioner. Och idag prioriteras
placeringar av hela familjer under en kortare tid, med gott resultat.
Missbruksvården arbetar med öppenvård i kombination med boendestöd.
Vi måste satsa mer på att förhindra utanförskap och ge fler människor ett värdigt liv.
Heltid en rättighet och deltid en möjlighet är något som vi arbetar aktivt med och det
pågår ett schemaläggningsprojekt. Personal som berörs har representer med i arbetet
som ska leda till en arbetstidsmodell vars syfte är att personalen känner en större
möjlighet att påverka arbetslagets schemaläggning. Ytterligare viktiga punkter som är
ledande i arbetet är att verksamhetens behov ska styra, men även att få bort delade
turer och ofrivilliga deltider är målsättningen.
familjer under en kortare tid, med gott resultat. Missbruksvården arbetar med öppenvård i kombination med boendestöd. Vi måste satsa mer på att förhindra utanförskap och ge fler människor ett värdigt liv.

Heltid en rättighet och deltid en möjlighet är något som vi arbetar aktivt med och det pågår ett schemaläggningsprojekt. Personal som berörs har representer med i arbetet som ska leda till en arbetstidsmodell vars syfte är att personalen känner en större möjlighet att påverka arbetslagets schemaläggning.

Ytterligare viktiga punkter som är ledande i arbetet är att verksamhetens behov ska styra, men även att få bort delade turer och ofrivilliga deltider är målsättningen.