Vår politik

Överallt där vi som kommuninvånare rör oss så kommer vi i kontakt med den kommunala verksamheten.

Som elev i skolan, som studerande på Komvux, när vi kör på gatan, badar i badhuset, deltar i dagligverksamhet, spolar toaletten eller dricker kranvattnet.

Vi som socialdemokrater har vid de allmänna valen fått Kumlabornas förtroende att planera och driva kommunens alla verksamheter.

Vi ser att våra utmaningar är många för att förvalta ert förtroende på bästa sätt, vi ser att vi inför framtiden står inför utmaningar för all verksamhet och vi har redan nu startat det arbetet.

För oss är delaktighet och inflytande viktiga faktorer och det är lika viktigt som brukar, barn, elev och personal inom kommunens alla verksamheter. För att nå det är personalen och deras kraft oerhört viktiga.

Vi ser att situationen är inom vissa verksamheter extra tuff för personalen och det ser vi allvarligt på, och har vidtagit åtgärder.

Tyvärr är det ett arbete som där vi ser en förändring ”över en natt”. Men vi arbetar bl.a för att förändra färre vikarier ska behövas, att heltid är en rättighet och att deltid en möjlighet och det ska vara färre barn/vuxen i förskolan så att barnen blir ”sedda”.

Vi arbetar för att fler ska få ett jobb, studier eller någon annan sysselsättning, så att fler ges möjligheten att bidra till välfärdsbygget.

Ni kan läsa under varje specialistområde/nämnd vilket arbete som bedrivs i kommunen och förutom det så finns det några avdelningar som servar de övriga och är mer övergripande. Det handlar om tekniska‐, ekonomi‐, personal‐, kommunledning kontoren och kommunfastigheter. Deras uppdrag är att på ett strategiskt och känt sätt för nämnderna, planera och/eller genomföra deras ”beställningar”.

Vi strävar efter att bli en mer klimatsmart kommun, eftersom vi vill lämna efter oss en bättre värld till våra barn och barnbarn. Vi har därför som mål att tillaga maten med mer ekologiskt och/eller närproducerad mat, allt för att minska dess klimatpåverkan med transporter.

Kommunen använder sk. Grön el och det är ett pågående arbete med att byta ut fordonen till mer klimatsmarta och därutöver så ses lokalerna över för att vara så energieffektiva som möjligt. Att sortera soporna för att återföra så mycket som möjligt till kretsloppet och att producera biogas, är en viktig del i klimatarbetet. I en kombination av folkhälsa och klimat, så möjliggör vi att flera ska gå och cykla genom att det finns och byggs ut fler gång‐ och cykelvägar.

Men att fler ska åka kollektivtrafik så kommer det att bli fler och tätare turer till Örebro och andra orter i länet. Allt för att vi ska kunna bo i Kumla och jobba, gå på bio, kulturarrangemang och gå i skolan i utanför Kumla.

Ytterligare en övergripande del är tekniska kontorets verksamhet, som många kommuninvånare möts av er i vardag. De levererar gott vatten till våra kranar och ser till att vårt avloppsvatten renas och förs tillbaka till jorden på bästa möjliga sätt.

Det är deras personal vi möter vid snöröjning, sophantering, gräver för nya gator, lagar rör och gator. Med den här beskrivningen vi göra en beskrivning på att kommunen är något som vi alla möter i vår vardag och som vi alla betalar till via våra skatter.

Det är inte rimligt att vi samtidigt som många vill ha sänkta skatter samtidigt vill ha mer offentlig service. Det går inte att kombinera en utveckling av förskolan, skolan, äldreomsorg, omsorg, lönesatsningar, bättre gator och fler lekplatser samtidigt som skatterna och med det intäkterna till kommunerna minskar.

Kumla blir fler kommuninvånare och det har gjort att vi inte känt av minskade statsbidrag lika mycket eftersom vi blivit fler som delar på ansvaret för den offentliga servicen.

Det är så vi arbetar för att möjliggöra ett ännu bättre Kumla.

>> Samhällsbyggnad >>

>> Kultur- och fritid >>

>> Vård- och omsorg >>

>> Barn- och utbildning>>