Valnämnd

Ledamot

Thomas Andersson. Ordförande
Annica Sjöqvist

Ersättare

Stefan Svensson