Sven Håkan Trygg

Politiskt område: ersättare i socialnämnden.

Frågor som ligger mig varmast om hjärtat:

Social värdfärd för alla oavsett religion, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder mm.

Alla ska ha rätt och möjlighet till en bra skolgång, samt rätten att få hjälp med de eventuella speciella behov som kan finnas för att kunna tillgodogöra sig utbildning.

Telefon: 019-577340

E-post: hakan.trygg@tele2.se

Yrke: Ekonom (f.d. banktjänsteman).