Rosita Strömberg

Politiskt område: ledamot i Barn-och utbildningsnämnden.

Frågor som ligger mig varmt om hjärtat: Trygga barn och ungdomar som når målen.

Telefon: 070-3713582

E-post: rosita142@hotmail.com

Yrke: Undersköterska i äldreomsorgen