Mats Gullberg

Politiskt område: Socialnämnd

Frågor som ligger mig varmast om hjärtat: Alla sociala frågor

Telefon: 070-5720779

E-post: mats.gullberg@kumla.se

Yrke: Assistent