Lars-Erik Fallén

Politiskt område: Barn och utbildning

Frågor som ligger mig varmast om hjärtat: Barn och utbildningsfrågor

Telefon: 072 500 70 51

E-post: larseric.fallen@gmail.com

Yrke: Brandmästare