Kultur- och fritidsnämnd

Ledamot

Stefan Svensson. Ordförande
Jeanette Widström. Vice ordförande
Thomas Bäck.
Ulla Lundberg
Thomas Sköld

Ersättare

Veronica Ulfgren
Hans Sjöqvist
Mohammed Bahram Hassan
Malin Lillhannus
Marie Eriksson