Kultur- och fritidsnämnd

Ledamot

Stefan Svensson
Inger Adolfsson
Thomas Bäck


Ersättare

Rebecca Voss
Sam Mubarak
Anna Brorsson
Johan Erlandsson