Kommunstyrelse

Katarina Hansson  Ordförande

Andreas Brorsson  Vice ordförande

Annica Sjöqvist

Tomas Andersson

Stefan Svensson

ersättare

Gunnel Kask

Lars Malmberg

Eva Palmqvist

Annica Moberg