Kommunala nämnder

Kommunstyrelsen

Barn och utbildningsnämnd

Kultur och fritidsnämnd

Socialnämnd

Miljö och byggnadsnämnd

Gymnasienämnd