GunBritt-Andersson_webGun-Britt Andersson

Politiskt område: ledamot i Fullmäktige och ledamot i Socialnämnden

Frågor som ligger mig varmast om hjärtat: Det är äldreomsorgen, vården, skolan och barnomsorgen.

Telefon: 073-041 2122

E-post: gunbritt41.andersson@gmail.com

Yrke: Pensionär