Björn-ErikssonBjörn Eriksson

Politiskt område: Ordf.Kultur- och fritidsnämnden, Kommunstyrelsen, V.ordf Regionförbundet, Ordf. Klimat och energinämnden på regionförbundet

I mitt politiska område gör jag: Leder arbetet i Kultur- och fritidsnämnden, deltar i arbetet på Regionförbundet samt leder arbetet i nämnden Energi och Klimat

Telefon: 070 2123071

E-post: bjorn.eriksson@kumla.se

Yrke: Elektriker

Varför engagerade jag mig politiskt: för att bekämpa orättvisorna i samhället

Förebild: Olof Palme

Fritidssysselsättning: Fritidshus och kultur

Det visste du inte om mig: att jag bott i Askersund