Nämnden för Livslångt lärande

Ledamot

Andreas Brorsson. Ordförande

Eva Palmqvist.

Ellinor Falk

Thomas Andersson 

Lars-erik Fallén 

Nicklas Wilhelmsson

                                                                                              

Ersättare

Annica Moberg

Peter Franzén.  

Carina Bäck

Christoffer Carlsson

Inga-lill Eriksson