Nämnden för Livslångt lärande

Ledamot

Annica Moberg v.Ordförande

Eva Palmqvist.

Ellinor Falk

Thomas Andersson 

Carina Bäck

Nicklas Wilhelmsson

                                                                                              

Ersättare

Marie Strömberg

Charlotta Edfalk Sundler

Inga-lill Eriksson

Andreas Svensson