Nämnden för Livslångt lärande

Ledamot

Thomas Andersson
Annica Moberg
Lars-Göran Jonsson
Ellinor Falk


 Ersättare

Charlotta Edfalk-Sundler
Marie Strömberg
Andreas Zheng Svensson