Annica-MobergAnnica Moberg

Politiskt område:

I mitt politiska område gör jag: Ordf. Barn och utbildningsnämnden, V.ordf kommunstyrelsen

Telefon:

E-post:

Yrke: Förskolelärare

Varför engagerade jag mig politiskt:

Förebild:

Fritidssysselsättning:

Det visste du inte om mig: